Lorem Ipsum

Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Back
05/25/2017

Whalebone tým se rozšiřuje na 10 členů

Rozšířením ze 6 na 10 lidípokračuje Whalebone ve svých snahách urychlit technologický vývoj a trřní postavení. Pro rok 2017 jsme si stanovili priority ve zlepšení úroveně detekce, rozšíření featur (např. alerting, multitenant) a co největší rozšíření na trhu.

What to read next