Whalebone trial

Průběh 14denního trialu:

  • Společně vyjasníme sizing.
  • Zřídíme přístup ke kompletní verzi Whalebone.
  • Pro lokální resolver zřiďte VPS (požadavky zde).
  • Provedeme jednoduchým nasazením.
  • Nasazení můžeme provést za vás.
  • Zkušební dobu počítáme od nasměřování provozu.
  • Po celou dobu je vám k dispozici support.
  • V případě nutnosti po domluvě možné prodloužení.

Založit free trial