Skip to content

Nové vlastnosti Whalebone efektivně pomohou dodavatelům internetu

Zvýšit úspěšnost v detekci malware a odhalit nové metodiky útoků se snaží projekt Whalebone s názvem Pokročilá detekce závadného síťového provozu I. Za podpory OP PIK se snažíme zautomatizovat detekci a prevenci bezpečnostních incidentů ve vysokorychlostních a geograficky rozlehlých sítích na úrovni DNS překladu. Stávající produkt společnosti Whalebone bude na konci projektu (v létě 2019) obohacen o nové vlastnosti, které identifikují infiltrované stroje v počítačové sítí, serverovou infrastrukturu útočníků a sníží počet manuálních zásahů. Pro poskytovatele internetu a velké organizace (nejen z Česka, Slovenska, ale celého světa) se Whalebone stane ještě efektivnějším nástrojem pro ochranu jejich sítě.