Skip to content

Společnost Whalebone, s.r.o. zapsána do obchodního rejstříku

Aby mohl rozvoj projektu Whalebone smysluplně pokračovat, rozhodl se mu tým zakladatelů Whalebone dát právní subjektivitu tak, abychom mohli suverénně jednat se všemi potenciálními zákazníky, partnery a veřejnými subjekty. Společnost je nyní zapsána v obchodním rejstříku České republiky a má své oficální sídlo v Brně.