Skip to content

Whalebone součástí oslav založení společnosti K- net

Robert Šefr, technický ředitel Whalebone, vystoupil na 14. ročníku Zákaznického dne společnosti K-net s přednáškou na téma "Zajímavé bezpečnostní incidenty zjištěné v síti".Během Zákaznického dne vystoupili dále zástupci společností Trusted Network Solutions (Kernun), Flowmon, Quest a také pořádající společnosti K-net.Děkujeme společnosti K-net za možnost přispět přednáškou k programu oslav 25. výročí založení K-net. Gratulujeme a přejeme mnoho obchodních úspěchů do dalších let.Chcete se dozvědět více o Whalebone? Zúčastněte se úvodního představovacího webináře!