Skip to content

Whalebone tým se rozšiřuje na 10 členů

Rozšířením ze 6 na 10 lidí pokračuje Whalebone ve svých snahách urychlit technologický vývoj a tržní postavení. Pro rok 2017 jsme si stanovili priority ve zlepšení úrovně detekce, rozšíření featur (např. alerting, multitenant) a co největší rozšíření na trhu.