Skip to content
Immunity – Enterprise Cybersecurity

Whalebone Immunity chrání zaměstnance Adastry ve 4 zemích

Zaměstnanci Adastry pracují s nejcennější komoditou svých klientů – citlivými daty. Kvůli tomu je v Adastře bezpečnost nejvyšší prioritou.

„Dle našeho průzkumu Whalebone Immunity převyšuje ostatní řešení. Immunity je jednoduché nasadit a udržoval, je ale velice efektivní.“

Pavel Pekárek, IT Security Architect, Adastra