Skip to content
Immunity – Enterprise Cybersecurity

Whalebone se stal zásadním prvkem bezpečnostní infrastruktury společnosti O2

Bezpečnostní tým O2 opakovaně vyzdvihuje, že i když Whalebone prokazatelně blokuje velké množství hrozeb a chrání proti potenciálně likvidačním útokům.

„Nebyly s tím vůbec žádné problémy, což nebývá u bezpečnostních produktů zrovna pravidlem."

Jan Hrdonka, Network Security Manager, O2

Bezpečná síť je pro společnost jako O2 pochopitelně naprostou nutností. Vzhledem ke komplexní infrastruktuře bylo třeba nalézt náhradu DNS serverů, která nebude vyžadovat přidávání nadbytečných vrstev a složité zásahy do bezpečnostní architektury. Hledali řešení, které společnosti přinese další úroveň bezpečnosti bez nutnosti instalace do všech zařízení a zároveň umožní bezpečnostnímu týmu O2 snadno spravovat, kontrolovat a vyhodnocovat provoz na úrovni DNS.