Skip to content

Chráníte své zákazníky? Informujte je o tom

Whalebone využívá stále více poskytovatelů internetu. V České republice již není místo, kde by nebyla možnost využít internetové připojení, které díky Whalebone chrání připojené uživatele. Zákazníci z řad malých a středních poskytovatelů však i přes své investice do infrastruktury a kvalitu služeb za velkými operátory často zaostávají, a to především v marketingu a komunikaci. I přes to, že je v ČR již trojciferný počet ISP využívajících DNS Whalebone, málokterý poskytovatel své zákazníky o ochraně díky Whalebone informuje.

Má vůbec smysl informovat zákazníky, že je díky Whalebone chráníte?

Se vzrůstající mírou kyber hrozeb sílí i pozornost zákazníků k zabezpečení. Dle výzkumu ispa.org.uk je 85 % zákazníků přesvědčeno, že by je ISP mělo více chránit. Současně podle výzkumů čelí 88 % procent ISP pravidelným kyberútokům, 44 % dokonce každý den.Sami registrujeme, že koncoví připojení zákazníci svou bezpečnost vnímají čím dál intenzivněji. Lze to poznat i z reakcí, které se k nám občas dostanou od připojených koncových zákazníků. Podobné reakce, jako mail níže, dostáváme od vašich zákazníků v poslední době častěji:

Data i reálné zkušenosti potvrzují, že má smysl zákazníky informovat o tom, že je chráníte. Je to jednoduché: když už investujte do něčeho, co zlepšuje vaši síť, a je to pro zákazníky srozumitelné, musíte tuto investici zhodnotit a využít.

Jak zákazníky informovat?

Pokud Whalebone využíváte, můžete zákazníky informovat. Jak na to? Ideálně koordinovaně: upravit web, doplnit do argumentace, že váš internet je bezpečný, vložit k tomu proklik na podrobnější popis a zdůvodnění, jednou za čas zveřejnit informace na sociálních sítích a podobně.Jako příklad práce s Whalebone v obchodní argumentaci můžeme upozornit na komunikaci ze strany TaNET; Selfnet nebo Eurosignal, ÚVT a ABAK.Pro usnadnění máme pro zákazníky připraven vzorový obsah na web i sociální sítě. Který na vyžádání rádi zašleme.

A pokud zatím Whalebone nevyužíváte, ale chtěli byste bez jakéhokoliv závazku vyzkoušet, vyžádejte si trial účet.