Skip to content

Další povinnost pro ISP: blokace stránek s nelegálními léčivy

Česká legislativa po blokaci hazardu zavádí novou povinnost blokování webů s nelegálními léčivy. Pokud poskytovatelé internetu nebudou od 1.1.2022 nové blokační podmínky splňovat, hrozí jim pokuta až 2.000.000 Kč.

Nejen v současné pandemické krizi se najde spousta subjektů, které nabízí nelegální a často neúčinné léky. Český zákonodárce reaguje změnou Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, kde doplňuje nové paragrafy § 101a až 101c. Ty definují „Seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků“ s adresou internetové stránky a dnem zápisu resp. výmazu ze seznamu a novou povinnost pro ISP:

„Poskytovatel připojení k internetu na území České republiky je povinen zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků.“

Fakta o blokačních povinnostech poskytovatelů internetu

Tato novela prošla z pohledu odborné komunity poskytovatelů internetu téměř nepozorovaně. Rozeberme si proto fakta:

Očekávaný vývoj

Srovnejme si tedy stávající hazardní a novou lékovou blokační povinnost. Očekáváme, že forma blokace bude stejná - zveřejnění v PDF seznamu. Blokace léčiv obsahuje i termín výmazu. Tuto informaci relativně nově obsahuje i hazardní seznam. V hazardním seznamu jsou tak uvedeny i domény, které být blokovány nemají, protože došlo k jejich odebrání ze seznamu a zůstaly zde ponechány s datem výmazu. Toto zvyšuje komplexnost blokace a komplikuje automatizaci získávání informací. K této změně navíc došlo poměrně nepozorovaně. Zkomplikovala automatické získávání záznamů z PDF seznamů.

Legislativa neočekává zveřejnění na jednotném místě. Dřívější snahy o diskuzi nad vytvořením API byly odmítnuty. Bude tak nutné sledovat více zdrojů a také to, zda nedošlo ke změnám v jejich struktuře nebo zveřejňování na jiném místě.

Dá se očekávat, že SÚKL bude chtít seznam dát dohromady co nejjednodušší cestou. Existuje proto učitá šance, že pouze překlopí již výše uvedený seznam do PDF. Ten však v sobě obsahuje i konkrétní obsah v rámci domén. Hrozí tak riziko, že dojde k neadekvátní blokaci např. i celé sociální sítě jako tomu bylo na Slovensku se službou Twitch.

Po zkušenostech s regulatorní blokací z řady zemí je na místě očekávat, že blokované weby budou rychle přibývat.

Zásadním rozdílem mezi hazardní a lékovou blokací je přítomnost sankcí. U léčiv, na rozdíl od hazardu, hrozí pokuta až 2.000.000 Kč. To je v situaci, kdy i někteří z největších poskytovatelů hazard neblokují, značné riziko. Pokud by ISP přistoupili k naplnění zákonné povinnosti podobně zodpovědně, může ve vyhroceném konkurenčním prostředí hrozit i anonymní udávání, následné kontroly z povinnosti úřední a zbytečné starosti, případně výdaje za pokuty. Zde je možné očekávat, že zákonodárce po vzoru lékové regulace doplní v budoucnu sankce i k blokaci hazardu.

Existuje také nepsané pravidlo, že tam, kde existují sankce, bude existovat i ten, kdo bude kontrolovat dodržování. Při troše fantazie je představitelné, že již nyní na SÚKLu probíhá zaškolování inspektorů k tomu, aby tuto povinnost začali vynucovat.

Zbavte se starostí se zákonnými blokacemi

Abyste nemuseli nové povinnosti řešit, nabízíme vám, že se Whalebone Peacemaker o vše za vás postará. Zákonné regulatorní povinností přebíráme na sebe. Stačí jednoduše v konfiguraci nastavit českou regulatorní blokaci. Po těchto pár klicích můžete pustit blokace z hlavy.

Pokud vás zajímají bližší podrobnosti nebo cenové podmínky, kontaktujte nás na peacemaker@whalebone.io. Nebo také můžete rovnou požádat o založení trialu. Po odeslání formuláře účet založíme a zašleme veškeré podrobnosti k nasazení. Nasazení je extrémně jednoduché. Garantujeme, že vám vše zabere do hodiny času.