Skip to content

Nová verze lokálního resolveru Whalebone přináší nové funkce

Whalebone v20 je připravena pro všechny zákazníky k instalaci. Přináší řadu novinek. Aktualizace je v našem případě bezvýpadková. Můžete ji provést kdykoliv.

Co nová verze přináší?

  • Upgrade jádra Whalebone - Knot Resolveru na verzi 4.2 a s tím související změny (viz release notes Knot Resolveru).
  • Odstranění problémů s chybným proof of non-existence z F5 Big IP load balancerů: Chybná implementace DNSSEC NSEC3 na F5 Big IP load balancerech způsobovala problémy s dostupností u služeb velkých organizací. Společnost F5 vydala opravu, Knot Resolver upravil své chování tak, aby se případná chyba neprojevila. Více v našem webináři nebo na blogu CZ.NIC.
  • Logování metrik resolveru: Metriky poskytují informace o stavu resolveru, ale také o latenci dotazů, takže mohou sloužit ke sledování kvality poskytované služby. Jsou dostupné přímo na resolveru v souboru: /var/log/whalebone/metrics.log nebo skrze Whalebone API. Nemáte API klíč? Napište nám.
  • Ochrana proti zombie procesům resolveru: Pokud by došlo k nedefinovanému stavu, že by jeden z procesů resolveru stále naslouchal na portu 53, ale neodpovídal, Whalebone agent se postará o jeho vynucený restart.
  • Možnost sledování událostí selhání DNSSEC validace skrze API: Pokud chcete vyhodnocovat data o selhání DNSSEC validace na vašich resolverech, můžete k tomu využít naše API, které poskytuje sumární údaje v čase.

Jak provést aktualizaci?

Můžete ji provést kdykoliv. Aktualizace je bezvýpadková.

Postupujte takto:

  1. Před upgradem zkontrolujte "Nastavení DNS překladu" a pokud ve vašem účtu je použita textová konfigurace obsahující „trust_anchors.negative“, tuto před upgradem odstraňte. Pakliže nebude proveden tento krok, upgrade nebude správně dokončen.
  2. Zobrazte přehled svých resolverů a klikněte pro tlačítko na zahájení aktualizace.
  3. Zobrazí se release notes a možnost spustit aktualizaci. Aktualizaci proveďte.
  4. Vyčkejte cca 30 sekund, než proběhne bezvýpadková aktualizace.
  5. V případě, že by se vám cokoliv nezdálo, můžete se v záložce "Vrácení změn" vrátit na původní verzi.