Skip to content

Operátoři z 10 evropských zemí přišli na první evropskou konferenci o kyberbezpečnosti uspořádanou českou firmou Whalebone

Vídeň, Rakousko – Na březnovou konferenci ve Vídni přijeli zástupci operátorů z 10 evropských zemí. Organizátoři z brněnské firmy Whalebone zvolili Vídeň, protože místní operátor A1 Telekom Austria Group díky technologii Whalebone letos překročil milník 1 milionu ochráněných uživatelů.


Právě operátoři drží klíč k ochraně obrovského množství lidí, jelikož jako jediní disponují potřebnou infrastrukturou a zdroji. „Lidé si nebezpečí, kterému na internetu čelí, velmi dobře uvědomují a cítí potřebu být chráněni na všech svých zařízeních. Na to již řada operátorů reaguje a investuje do dlouhodobého řešení,“ říká výkonný ředitel Whalebone, Richard Malovič.

O zásadní pozici kyberbezpečnosti ve strategii operátorů, a zejména jejím byznysovém potenciálu, mluvil ve své úvodní řeči vedoucí oddělení inovací společnosti A1 Telekom Group, Mario Mayerthaler. Tato myšlenka je v duchu celkové filozofie společnosti A1 Telekom Group – „Bezpečnost na prvním místě.“ Zástupci Whalebone poté prezentovali, jak tohoto potenciálu nejlépe využít za pomocí jak osvědčených marketingových praktik, tak regulací a národních bezpečnostních strategií.

Bezpečnost na prvním místě

Zástupci operátorů v rámci konference sdíleli své zkušenosti, jak ochránit co nejvíce lidí před kybernetickými hrozbami, a jaké k tomu využívají funkční byznysové modely.

Většina operátorů už dávno pochopila, že bez důrazu na kybernetickou bezpečnost dnes nemohou fungovat. Z dlouhodobého hlediska však musí klást důraz i na komunikaci souvisejících témat, vzdělávání zákazníků a hledání cest, jak je informovat o věcech, o kterých by často raději ani nevěděli. Téma kyberbezpečnosti se tak z technických a bezpečnostních týmů rozšířilo do všech ostatních oddělení,“ komentuje důležitost kyberbezpečnosti pro operátory produktový marketingový manažer Whalebone, Ondřej Hrabal.

V loňském roce společnost Deloitte označila Whalebone za jednu z 50 nejrychleji rostoucích firem ve střední a východní Evropě. Firma se profiluje v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany digitálního života a od roku 2016 poskytuje DNS zabezpečení více než 300 telekomunikačním společnostem, poskytovatelům internetových služeb, firmám a institucím po celém světě a chrání uživatele před kybernetickými hrozbami prostřednictvím kombinace identifikace hrozeb a umělé inteligence.

Společnost Whalebone plánuje pořádat podobné konference i v budoucnu, aby pokračovala v dialogu o kybernetické bezpečnosti a její klíčové roli v telekomunikačním průmyslu.Kontakt: Anna Rybníčková, anna.rybnickova@whalebone.io, +420 736 264 586, www.whalebone.io