Skip to content

Rekapitulace roku 2016

Rok 2016 se chýlí ke svému konci. Rádi bychom Vás informovali o tom, čím byl tento končící rok výjimečný pro tým Whalebone.Whalebone v roce 2016 urazil obrovský kus cesty. Nejen ve vývoji, v rozšiřování portfolia zákazníků, partnerů a dalších kontaktů, ale také v osobní dedikaci členů týmu Whalebone.Zahájili jsme výzkumnou spolupráci s ČVUT (aplikaci Machine Learning na Domain Generation algorithms) a vyvíjíme snahy k nastartování podobných výzkumů s rakouskými a slovenskými univerzitami.Během roku 2016 jsme vystupovali na největších konferencích pro malé a střední ISP v ČR a na Slovensku, kde jsme se utvrdili v tom, že sféra ISP bude nadále naším hlavním zájmem. Budeme se nadále orientovat nejen na menší a střední ISP, ale díky jednoduché škálovatelnosti jsme dobře uplatnitelní i pro velké operátory.Snažíme se také o méně očekávané využití naší technologie , zejména v průmyslu, automotive a vůbec světě IoT. O předváděcí nasazení Whalebone projevili předběžný zájem zástupci Pilot Factory Industry 4.0 ve Vídni.Věříme, že i pro Vás byl rok 2016 úspěšný.Celý tým Whalebone Vám přeje vše nejlepší do roku 2017!