Skip to content

Telekom Austria Group důvěřuje Whalebone

Whalebone slaví velký úspěch! Čerstvě jsme podepsali memorandum, ve kterém byl vytyčen záměr nasazení Whalebone do komerčního provozu v síti rakouského operátora A1 a postupem času také u dalších společností jak v rámci Telekom Austria Group (Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Bulharsko, Bělorusko, Lichtenštenjsko), tak v koncernu América Movil, který je vlastníkem TAG.Dohoda představuje důležitý krok pro Whalebone v segmentu velkých národních operátorů. Spolupráce znamená také postupný vstup na trh B2B enterprise v německy hovořících zemích.Whalebone se rovněž stane na tři roky součástí A1 Startup Campus, což mimo jiné znamená vlastní kanceláře ve Vídni, možnost využívat kapacit datacenter rakouského telekomu a stovky hodin vybraných odborníků k dispozici.