Skip to content

Umíme detekovat domény generované malwarem

Ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým učíme Whalebone využívat neuronové sítě. Společnými silami jsme díky podpoře OP PIK prozkoumali algoritmy, na základě kterých malware kontaktuje své řídící servery a vyvinuli nástroj umožňující takovouto komunikaci detekovat. Tím se Whalebone stává ještě silnější v detekci a blokování závadného provozu a doplňuje svůj vlastní významný zdroj dat.