Skip to content

Whalebone připravuje expanzi na světové trhy

Polský a britský trh patří mezi cíle expanze Whalebone DNS v roce 2019. Průzkumy trhu byly zahájeny a zástupci naší společnosti v minulých měsících podnikli první kroky k propagaci Whalebone v těchto zemích. Řešení naší firmy jsme představili na polském velvyslanectví v Praze na akci Wolves Summit, britským investorům jsme se představili na UK Tech Night na britském velvyslanectví ve Vídni.