Skip to content

Zkoumáme netypické projevy malware v DNS provozu a možnosti eliminace těchto hrozeb

Co nejlépe poznat všechny projevy činnosti malware v DNS provozu je základem k tomu, abychom mohli proti bezpečnostním hrozbám účinně bojovat a chránit tak sítě firem i poskytovatelů internetu. Zlepšování Whalebone v těchto oblastech napomohl i projekt Blokace závadného DNS provozu podpořený z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost EU. Realizace projektu pomohla zlepšit úroveň detekce a blokace incidentů v DNS provozu a současně snížit dopad potenciálních falešných detekcí na uživatele.