Whalebone spojí síly s ČVUT na výzkumu Malware Domain Generation Algorithms

Výzkumný tým ČVUT v Praze má dlouholeté zkušenosti s využitím Machine Learning pro detekci Malware na síťové úrovni. Společně s výzkumníky z ČVUT se budeme následujících 8 měsíců zaměřovat na úroveň DNS. Pro rozpoznávání podezřelých doménových jmen, indentifikaci infikovaných přípojek na základě intenzity jejich DNS provozu, a další jevy mohou být efektivně využívány neuronové sítě.

Continue reading

more in this category

Learn more

Subscribe to our newsletter

Feel free to read our Privacy Policy.