Whalebone se stal zásadním prvkem bezpečnostní infrastruktury společnosti O2

Bezpečnostní tým O2 opakovaně vyzdvihuje, že i když Whalebone prokazatelně blokuje velké množství hrozeb a chrání proti potenciálně likvidačním útokům.
Read the full case study

Bezpečná síť je pro společnost jako O2 pochopitelně naprostou nutností. Vzhledem ke komplexní infrastruktuře bylo třeba nalézt náhradu DNS serverů, která nebude vyžadovat přidávání nadbytečných vrstev a složité zásahy do bezpečnostní architektury. Hledali řešení, které společnosti přinese další úroveň bezpečnosti bez nutnosti instalace do všech zařízení a zároveň umožní bezpečnostnímu týmu O2 snadno spravovat, kontrolovat a vyhodnocovat provoz na úrovni DNS.

Download this study as PDF

Read more

Čtěte více

No case studies published yet.

Interested?

Let's talk about what we can do for you

Feel free to read our Privacy Policy.

Chcete vědět víc?

Pojďme si promluvit o tom, co pro vás můžeme udělat

Přečtěte si naši Privacy policy.